Generalforsamling

Hvert år afholdes der i Grundejerforeningen generalforsamling, hvor det kommende års budget og kontingent vedtages. Ligeledes gennemgås sidste års regnskab og årets gang i foreningen, samt der vælges nye repræsentanter til bestyrelsen.