Praktisk info

På denne side finder du en række praktiske oplysninger bl.a. om tilstoppede kloakker, parkeringsregler, kontingent og medlemsoplysninger, samt foreningsbladet. Ligeledes er der en række informationer til ejendomsmæglere, der opererer i vores område.

Aktuelle nyheder inkl. pdf-versioner af vores foreningsblad kan findes under menupunktet "Nyheder".

Grundejerforeningen har en række redskaber (fx græstromle, trillebør og stiger), som medlemmerne kan låne. Udfyld formularen eller send en mail.

Ønsker du at kontakte bestyrelsen eller læse om vores udvalg, kan du kigge under menupunktet "Kontakt".

Når kloakken er stoppet

Når du som medlem af Grundejerforeningen oplever, at kloakken er stoppet til, skal du kontakte:

Kloakfirmaet R. Hansen & Søn på tlf. 66 114 114

R. Hansen & Søn har uddannet personale, der fortæller dig ved ankomst, om det er dig eller Grundejerforeningen, der har problemet og udgiften.

Grundejerforeningen dækker kun udgifterne, hvis kloakken er stoppet i hovedledningen og kun hvis det  er R. Hansen & Søn, der er tilkaldt. Husk at oplyse, at du er medlem af Grundejerforeningen Holluf Pile, så faktura sendes til den rigtige grundejerforening.

Vi anbefaler at få løst problemet i dagtimerne, da der må forventes dobbelttakst, hvis problemet skal løses som aften- eller weekendarbejde.

Parkering i området

Bil nr. 2: Boligejere i grundejerforeningens område skal parkere sin bil på egen grund. Ejer man fx 2 biler, har man pligt til at anlægge parkering på egen grund til bil nummer to.

Firmabil: Firmabiler må heller ikke holde på gæsteparkeringen eller langs vejen i vænget. En firmabil sidestilles med en privat bil og skal holde på egen grund.

Gæster: Gæster skal parkere på gæsteparkeringerne (overholdelse af ovenstående vil sikre at der er plads til dem). Venter du gæster, så fortæl dem evt. på forhånd hvor de kan finde parkeringspladserne i dit vænge eller det ved siden af.

Man må ikke parkere på de grønne områder eller i vejkanter, da det ødelægger vores pæne græs og besværliggør arbejdet for vores medarbejdere. Venter man mange gæster, kan der gøres undtagelser.

Kontingent og medlemsoplysninger

Medlemskontingentet besluttes årligt på generalforsamlingen og er gældende for 1 år ad gangen (fra 1. januar til 31. december). Modtager du stadig regningen for kontingentet som elektronisk indbetalingskort (FI-kort)? Så kan du spare 50,- kr. i gebyr, hvis du tilmelder den til betalingsservice.

Du kan også betale dit kontingent med en bankoverførsel. Husk at skrive din adresse i tekstfeltet, så vi ved hvilken husstand det drejer sig om. Du kan med fordel forkorte med NK for Nøglens Kvarter, KK for Klokkens Kvarter, HK for Hjulets Kvarter og VK for Vægtens Kvarter. Fx ”NK13” for Nøglens Kvarter 13.

Husk også at notificere Grundejerforeningen, når der sker ændringer i ejerforhold, som fx ved dødsfald eller hussalg. Det er vigtigt, vi har de korrekte oplysninger, så kontingentet ikke opkræves fejlagtigt. Såfremt flytning ikke er meddelt og kontingentet er opkrævet, vil dette være en sag mellem køber og sælger. Opkrævet kontingent vil ikke blive refunderet (jf. vedtægternes §3).

Du kan melde flytning eller ændre medlemsoplysninger til kassereren på én af følgende måder:

Vi opfordrer alle til at kontrollere om navnet eller navnene på kontingentindbetalingskortet er korrekt og rette dette, hvis det ikke skulle være tilfældet.

Foreningsbladet

Vi udgiver et foreningsblad 4 gange årligt med informationer til vores medlemmer. Bladet udformes af vores Bladudvalg, som gerne tager i mod oplæg til artikler eller billeder til bladet. Ligeledes er det muligt (mod betaling) at få en annonce i. Du kan kontakte udvalget på bladet@grf-hollufpile.dk.

Vær opmærksom på følgende deadlines:

Ejendomsmæglere

Her på vores hjemmeside, kan I hente vores deklarationer og vedtægter, regnskaber og budgetter, samt referater fra den årlige generalforsamling.

Vi gerne vil frabede os opsætning af "Til salg"-skilte (og anden reklame) langs Hollufgårdsvej og stamveje. De må naturligvis gerne opsættes i forbindelse med matriklen for huset, der er til salg. Ønsker I reklame for jeres forretning, kan I annoncere i vores foreningsblad (kontakt Bladudvalget).

Ønsker I at indberette ændring af medlemsoplysninger i forbindelse med et hussalg, har vi en formular her på siden, som I kan udfylde.

Der er medlemspligt af grundejerforeningen Holluf Pile. Kontingentet er pålydende 2.500 kr. årligt for perioden 1. januar til 31. december.

Skulle I have andre spørgsmål eller forespørgsler, er I meget velkommen til at kontakte os.