Nyheder

03/03-24 Den ekstraordinære generalforsamling 2024

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINAER GENERALFORSAMLING Holluf Pile,

I henhold til Grundejerforeningen Holluf Piles vedtægter § 6 stk. 2 afholdes der ekstraordinær generalforsamling pả 

Holluf Pile Skole (Aulaen), Neglens Kvarter 10: 

ONSDAG, D. 13. MARTS 2024 - KL. 19.00 

DAGSORDEN:
Pkt. 1:  Valg af dirigent
Pkt. 2:  Bekræftende afstemning om vedtægtsændringer vedtaget pả den ordinære generalforsamling d. 28. februar 2024
Pkt. 3:  Eventuelt 

14/11-23 Den ordinære generalforsamling 2024

Grundejerforeningens ordinære generalforsamling forventes afholdt onsdag d. 28. februar 2024 kl. 19:00 i Aktivitetshuset, Hjulets Kvarter 119 (fællesrummet).

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen under dagsordenens pkt. 4, skal være bestyrelsen i hænde i postkassen, Hollufgårdsvej 217 senest den 15. februar 2024 om morgenen kl. 8. Forslag må meget gerne være velbeskrevet og godt dokumenteret, da det gør det nemmere at tage stilling til for de fremmødte til forsamlingen.

Skulle du være interesseret i at stille op til bestyrelsen og høre mere om bestyrelsesarbejdet, er du velkommen til at skrive til bestyrelsen@grf-hollufpile.dk.

02/03-23 Den ekstraordinære generalforsamling 2023

Grundejerforeningen afholder ekstraordinær generalforsamling onsdag d. 15. marts 2023 kl. 19:00 i Aktivitetshuset, Hjulets Kvarter 119 (fællesrummet).

DAGSORDEN:

 Pkt.  1:   Valg af dirigent

 Pkt.  2:   Bekræftende afstemning om vedtægtsændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 22/2-23

 Pkt.  3:   Eventuelt

 

Vi gør ligeledes opmærksom på, at der skal være betalt skyldigt kontingent senest 8 dage før generalforsamlingen for at være valgbar.

09/1-23 Den ordinære generalforsamling 2023

Grundejerforeningens ordinære generalforsamling forventes afholdt onsdag d. 22. februar 2023 kl. 19:00 i Aktivitetshuset, Hjulets Kvarter 119 (fællesrummet).

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen under dagsordenens pkt. 4, skal være bestyrelsen i hænde i postkassen, Hollufgårdsvej 217 senest den 15. februar 2023 om morgenen kl. 8. Forslag må meget gerne være velbeskrevet og godt dokumenteret, da det gør det nemmere at tage stilling til for de fremmødte til forsamlingen.

Skulle du være interesseret i at stille op til bestyrelsen og høre mere om bestyrelsesarbejdet, er du velkommen til at skrive til bestyrelsen@grf-hollufpile.dk.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer


Bestyrelsen vurderer, at kassererposten er blevet for ressourcekrævende til at blive løftet af frivillige. Rollen kræver mere end almindelig økonomisk indsigt og vil være svær at overdrage til et nyt bestyrelsesmedlem. Det truer vores forenings robusthed. Kassereren bruger mange timer på opgaver, som bedre og mere effektivt kunne varetages af en professionel.

 

Bestyrelsen foreslår en permanent løsning, hvor en administrator kommer til at varetage flere af foreningens opgaver; herunder betaling af regninger, foretage opkrævninger, rykkere, inkasso, ajourføre adressekartotek og udbetale lønninger m.m.

Denne løsning kan kun lade sig gøre, hvis forslag til vedtægtsændringer stemmes igennem på generalforsamlingen.

 

Desuden har bestyrelsen for nogle år tilbage internt diskuteret at tilpasse foreningens vedtægter, så de afspejler nutiden, herunder digitale muligheder. Vedtægterne er senest tilpasset i 1999.

Begge dele er indarbejdet i forslagene, som ses herunder.


Med venlig hilsen

Nina Vikkelsøe-Pedersen

Formand
Kvittering 

Da der stilles forslag til vedtægtsændringer, skal der kvitteres for modtagelsen af dette brev.


Dette kan gøres på flere måder:

1.    Du kan aflevere et stykke papir, hvor du skriver dit fulde navn og adresse i blokbogstaver, i postkassen på Hollufgårdsvej 217, 5220 Odense SØ.


2.    Du kan indsende en mail til følgende mailadresse: Kvittering@grf-hollufpile.dk

I mailen skriver du dit navn og adresse.

Dette anses som en kvittering for modtagelsen af brevet.


3.    Møde op fysisk på Hollufgårdsvej 217, 5220 Odense SØ og kvittere med en underskrift.

Der er åbent i huset på følgende datoer:

       D. 11/1 kl. 19-20

       D. 12/1 kl. 19-20


4.    Du kan sende en SMS til følgende tlf. nummer: 29 88 03 02

I SMS’en skriver du dit navn og adresse.

Dette anses som en kvittering for modtagelsen af brevet.

Arnes 40-årsjubilæum
som ansat ved Grundejerforeningen Holluf Pile

Den 1. november 2022 havde Arne arbejdet med
de grønne områder i Holluf Pile i 40 flotte år.

Vi takker for alle der var med til at fejre Arne og ser frem til flere gode år med ham på holdet.


9/8-22 Beboerbladet august 2022

Augustbladet har ramt Holluf Piles postkasser, og heri kan du læse om spændende muligheder for at involvere dig i områdets udvikling, beretning om Skt. Hans-festen og lidt om trafik ved skolen. Der er også et par ord om Halloween og du kan finde ud af, hvor der er fælles frugthave med æbler, valnød og mere. I linket herunder kan du også se bladet med alle billederne i farve.

August 2022

20/4-22 Beboerbladet april 2022

Dette blad bringer dig referatet fra generalforsamlingen, billeder fra fastelavnsfesten og nyt om biodiversitetsprojektet. Dertil får du en beretning fra et nyt bestyrelsesmedlem og en invitation til Sankt Hans festen 2022.

April 2022

29/1-22 Generalforsamling 2022

Grundejerforeningens ordinære generalforsamling forventes afholdt onsdag d. 23. februar 2022 kl. 19:00 i Aktivitetshuset, Hjulets Kvarter 119 (fællesrummet).

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen under dagsordenens pkt. 4, skal være bestyrelsen i hænde i postkassen, Hollufgårdsvej 217 senest den 15. februar 2022 om morgenen kl. 8. Forslag må meget gerne være velbeskrevet og godt dokumenteret, da det gør det nemmere at tage stilling til for de fremmødte til forsamlingen.

Skulle du være interesseret i at stille op til bestyrelsen og høre mere om bestyrelsesarbejdet, er du velkommen til at skrive til bestyrelsen@grf-hollufpile.dk.

Vi er nu på vej ud af corona-restriktionerne, så vi håber at kunne afholde arrangementet helt som normalt. Dog opfordrer vi naturligvis til, at vi fortsat passer godt på hinanden.

29/1-22 Fastelavnsfest

Grundejerforeningen, Centerforeningen og Min Købmand holder i samarbejde fastelavnsfest i Rundbuehallen ved Skt. Hans pladsen:

lørdag d. 26. februar kl. 11 2022

Der vil blive en tønde til de små og en til de større børn. Vi glæder os til at slå katten af tønden med jer.

27/1-22 Beboerbladet januar 2022

Årets første blad indeholder invitationen til vores generalforsamling, inkl. budgetoplæg og bestyrelsens beretning. Derudover kan du læse formandens beretning, foreningens p-regler og om den kommende fastelavnsfest.

Januar 2022

17/5-21 Generalforsamling 2021 ny dato

Grundejerforeningens ordinære generalforsamling afholdes onsdag d. 16. juni 2021 kl. 19:00 i Aktivitetshuset, Hjulets Kvarter 119 (fællesrummet).

Generalforsamlingen blev først rykket fra februar til april og nu til juni. Da genåbningen er godt i gang, forventer bestyrelsen ikke flere udsættelser.

Forvent at der ved indgangen tjekkes corona-pas, ligesom du skal medbringe mundbind eller visir. Vi vil sørge for afstand mellem siddepladserne og håndsprit.

Fristen for indsendelse af forslag er overskredet. Skulle du være interesseret i at stille op til bestyrelsen og høre mere om bestyrelsesarbejdet, er du velkommen til at skrive til bestyrelsen@grf-hollufpile.dk.

12/5-21 Sankt Hans arrangement er aflyst

Grundet usikkerheden i denne coronatid om forsamlingsforbud og jævnligt ændrede regler for større arrangementer, har bestyrelsen besluttet, at der ikke afholdes Sankt Hans bag købmanden i år.

Bestyrelsen ser frem til vi ses til næste år.

Generalforsamling 2021 er rykket

Grundejerforeningens ordinære generalforsamling er endnu en gang rykket grundet forsamlingsforbuddet.

Ny dato og invitation udsendes når muligt.

1/2-21 Generalforsamling 2021

Grundejerforeningens ordinære generalforsamling forventes afholdt onsdag d. 21. april 2021 kl. 19:00 i Aktivitetshuset, Hjulets Kvarter 119 (fællesrummet).

Grundet Corona og forsamlingsforbuddet har bestyrelsen valgt at rykke den årlige generalforsamling fra februar til april, da vi håber, at samfundet er lukket op igen til den tid.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen under dagsordenens pkt. 4, skal være bestyrelsen i hænde i postkassen, Hollufgårdsvej 217 senest den 15. februar 2021 om morgenen kl. 8. Forslag må meget gerne være velbeskrevet og godt dokumenteret, da det gør det nemmere at tage stilling til for de fremmødte til forsamlingen.

Skulle du være interesseret i at stille op til bestyrelsen og høre mere om bestyrelsesarbejdet, er du velkommen til at skrive til bestyrelsen@grf-hollufpile.dk.

30/7-20 Ny asfalt i Vægtens Kvarter (opdateret august 2022)

I august måned 2020 blev  der lagt ny asfalt i vores vænger og på stamvejen i Vægtens Kvarter. Der er tale om en overfladebehandling, som består af et tyndt klæbrigt lag med små granitskærver på op til 1 cm, som er strøet ovenpå. Det kan godt medføre nogle gener de første års tid.

Overfladebehandlingen betyder, at asfalten efter udlæggelsen godt kan være klistret – især her i varmen – så vi henstiller til, at man lige kigger under sine fødder inden man går indenfor i huset.  Sorte pletter kan fjernes med madolie på f.eks. en vatrondel. Hvis vejen er for klistret, kan du kontakte bestyrelsen eller medarbejderne,  så vil vores medarbejdere strø ekstra sten/skærver, der kan hjælpe på problemet.

Når det bliver rigtigt varmt og bilerne samtidig drejer på denne belægning, kan den klistrede bitumen godt svede igennem det tynde lag af granitskærver, men det betyder ikke, at asfalten er gået i stykker. Den klistrede bitumen kan godt lukke sig om hullet igen.

Der vil ligge en del løse sten i begyndelsen, men de vil med tiden blive kørt mere fast. Der må dog forventes, at det ikke sker øjeblikkeligt, så vi vil råde alle trafikanter til langsom og hensynsfuld kørsel, så man ikke oplever stentab (sorte huller på vejene) eller stenslag.

God sommer til jer alle.
Med venlig hilsen, Bestyrelsen.

Beboerbladene fra 2024

Januar 2024

April 2024

September 2024

December 2024