Grønne områder

Grønne områder

Holluf Pile er et eftertragtet område ikke mindst på grund af sin beliggenhed, Et område med sin dejlig natur, og grønne områder.

For bevarelsen af naturen og området arbejder Grundejerforeningen og grundejerforeningens medarbejdere på at skabe og vedligeholde et behageligt smukt og professionelt udendørsmiljø, hvor bæredygtighed og Biodervisitet vægtes i en god balance for området.

Opgaverne udføres af et team af to medarbejdere der med et professionelt kendskab har fokus på at skabe et godt og skånsomt miljø med arbejdsopgaver, som grøn service i form af vedligeholdelse, tilsyn og pleje af udendørsområder, herunder beskæring og træfældning, rensning af vejbrønde samt bevarelse og renovering af udendørsinventar, legepladser m.m.

- vinterberedskab – fejning af fortove, stier, parkeringsarealer og vængeveje, desudenopfølgning og drift, samt vedligehold af grundejerforeningens maskinpark.

Odense kommune overdrager grønne arealer

I det kommende år vil den viste strækning på kortet overgå til Grundejerforeningen i Holluf Pile.

Grundejerforeningen har herunder indgået en aftale med Odense Kommune, hvori det anviste Området overdrages 1 januar 2025.
Dette sker på baggrund i den gældende lokalplan for området, samt i henhold til J. P. Koch påbegyndte udstykning af grundene i Holluf Pile. 

Odense kommune klargøre arealet i en sådan stand, at grundejerforeningen overtager et område, der har de rette rammer i relation til at kunne styrke samt højne naturensressourcer.

Frem til årsskiftet 2025 er det fortsat Odense Kommunes indgåede aftale medentreprenør Heden A/S, der vil varetage plejen og vedligeholdelse af området. Stamvejene i Vægtens Kvarter og Klokkens Kvarter overgår også i samme seance til grundejerforeningen, som herunder vil beplante et blomsterflor bestående af lav blomsterbeplantning i flotte farver.

De nye arealer vil i fremtiden give grundejerforeningen mulighed for at skabe mere ensformige omgivelser, og give plads til flere samt spændende projekter der omfavner naturen.

Fra årsskiftet 2025 vil det være grundejerforeningens grønne medarbejder, Arne og Torben, som ses langs ruten og som fremadrettet har ansvaret for plejen af områderne.

Fra 1. marts 2024 skal der fremover rettes henvendelse til Grundejerforeningen Holluf Pile ang. de markerede områder på kortet.

Det skal understreges at det kun er de grønne arealer og hegn der overgår til grundejerforeningen, og ikke veje og kloakker.