Vinterberedskab

Vinterberedskab

Grundejerforeningens generelle vinterberedskab foreskriver, at der ved ekstremt vejrlig snarest sættes ind med snerydning, grusning og saltning.

Stier, fortove og vængeveje vil blive ryddet og gjort farbare i det omfang det er muligt.

Det skal dog påpeges, at ved temperaturer på under 7-9 minusgrader, kan effekten af grusning og saltning anses som værende begrænset.

Vejrliget kan dog være af en sådan art, at det kan lægge et betydeligt pres på grundejerforeningens medarbejdere, sådan at det kan være svært at optimere det generelle vinterberedskab.

Desuagtet anses indsatsen samt standarden som høj i forhold til bestyrelsens beslutning om vinterberedskab for området.

I henhold til Odense Kommunes regler for snerydning anser Odense Kommune vores område,  stamveje som D-veje hvilket vil sige, at de er sidst til at blive sneryddet.

En enkelt af vores stamveje, - nøglens kvarter fra hollufgårdsvej til indkørslen ved skolen, - er af Odense kommune kategoriseret som A-vej, da det er en skolevej, denne vil i henhold til kommunens regler for snerydning blive ryddet i lighed med Hollufgårdsvej.